Evezz! Kattints! Nyerj!

Keressük a legszebb SUP-os természetfotókat. Engedjétek szabadjára a fantáziátokat és a kamerátok lencséjét. A díszletet ezúttal Magyarország legszebb vizei adják. Az első három helyezett SUP-os ajándékcsomagot kap!

A fotópályázat célja, hogy megmutassuk országunk legszebb vízeit, ahol vízitúrázva kikapcsolódhatsz és feltöltődhetsz! A beküldött képekből rendszeresen fogunk posztolni a pályázat ideje alatt és később a pályázat lezárása után is.

Célunk, hogy megmutathassuk Magyaroszág vízitúrázásra alkalmas vízeinek szépségét a ti fotóitokon keresztül. Ezért várjuk a beküldött képeket, hogy később válogatások formájában közzétehessük őket és még több embernek mutathassuk be a SUP-os vízitúrázás szépségeit.

A Fotópályázat kihirdetéstől 2023. szeptember 15. éjfélig tart. Témája Vízitúrázás SUP deszkán!

A pályázat támogatói: Aktív Magyarország, MAVITUSZ, RLVSE, SUPlife.hu, SUPmagazin.hu, Zulupack vízálló táskák

Lejárt a pályázási határidő!

Kiírás – részvételi szabályzat

Pályázók köre

A Szervezők (Solymos Tamás EV és Rákóczi László VSE, továbbiakban szervezők) azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek megfelelnek a jelen szabályzatban feltüntetett feltételeknek. Azok a pályázatok, amelyek a jelen szabályzatban rögzített alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, automatikusan kizárásra kerülnek.

A pályázatra történő nevezés díjtalan.

Formai feltételek

pályázó külön-külön beküldve

  • legfeljebb 3 (három) darab,
  • digitális technikával készített,
  • legalább 1 MB, de legfeljebb 10 MB méretű
  • jpg formátumú, fotóval pályázhat
  • a képen szerepelnie kell egy SUP deszkának vagy annak egy részletének

Kizárás

Az szervezők nem vállalnak felelősséget a fenti feltételek hiányából eredő jogvitákban. Az a pályamű nem kerül értékelésre, amely

  • bármelyik formai feltételt nem teljesíti;
  • bármelyik tartalmi feltételt megsérti;

Benyújtás módja és ideje

A fényképet a suplife.hu/fotopalyazat címen kérjük feltölteni, az ott megadott mezők kitöltésével. Feltöltéskor, a Pályázó nevét, e-mail elérhetőségét is meg kell adni a fotó készítés helyszíne és időpontja mellett.

Beküldési határidő: 2023. augusztus 10-től folyamatosan, 2023. szeptember 15-ig.

Zsűri és értékelési szempontok

A SUPlife.hu és a SUPmagazin.hu képviselői kiválasztják a 10 legjobb művet majd kisorsolnap három nyertest, akik ajándékcsomagban részesülnek.

Eredményhirdetés

Az eredményhirdetés várható időpontja 2023. szeptember 20. A nyerteseket e-mailben értesítjük. A nyertesek nevét, a nyertes fotókat a suplife.hu honlapon, a supmagazin.hu honlapon, valamint az SUPlife és a SUP Magazin közösségi oldalain is megjelentetjük.

Egyéb tudnivalók

A pályázatban való részvétellel és a vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban Hozzájáruló nyilatkozat megtételére van szükség.

A kötelezően megadott személyes adatok kezelése a jelentkezéssel kezdődik és az adatok törléséig tart.

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – kommunikáció, kapcsolattartás; pályaművek bírálata, díjazása, bemutatása – érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintett a GDPR rendelet 16., 17. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen.

A pályázati kiírás által nem szabályozott kérdésekben a GDPR rendelet, az Infotv. és a Ptk. rendelkezései irányadók.