Szerzői Jogok

Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat Solymos Tamás EV. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A suplife.hu weboldalainak böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.

Solymos Tamás EV. a jelen kiszolgálón (továbbiakban „kiszolgáló”) megjelenő képek, cikkek, szövegek, videók (továbbiakban „tartalmakat”) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

  1. Az e kiszolgálón megtalálható tartalmak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
  2. Az e kiszolgálón található tartalmakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni
  3. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható Solymos Tamás EV. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

A honlapon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és magán vagy kereskedelmi célra felhasználni.

Solymos Tamás EV. írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Solymos Tamás EV. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Solymos Tamás EV. fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. Solymos Tamás EV. nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. Solymos Tamás EV. kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért. Solymos Tamás EV. nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a „jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Solymos Tamás EV. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat). Solymos Tamás EV. ugyanakkor felelősséget vállal a jogszabályokból eredő közzétételi kötelezettség alapján megjelentetett információknak a közzététel időpontjában fennálló helytállóságáért.